Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Beschermjassen op school

Beschermjassen op school

Mon Nov 29, 2021

Beschermjassen op school

Time Mon Nov 29 2021 at 10:30 am to 05:00 pm

(add to calendar)

docAtlas, Carnotstraat 110, Antwerp, Belgium

Find Tickets
Advertisement

Beschermjassen op school, 29 November | Event in Antwerp | AllEvents.in Beschermjassen op school
Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas en daarboven ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, fysieke beperkingen, hooggevoeligheid, gedragsmoeilijkheden,... vragen om extra aandacht. Deze leerlingen kunnen zich onveilig voelen en leren niet meer. Inzetten op verbinding is hierbij aangewezen waarbij omgaan met verschil essentieel is.

In de basistraining Beschermjassen op school leer je de basisprincipes van beschermjassen zoals de kracht van families, de impact van faseovergangen, in -en uitsluitingsmechanismen en culturele competenties. Je leert ermee werken door zelf instrumenten toe te passen. Je leert in de training hoe je beschermjassen in de praktijk kan omzetten.

De focus ligt op het doen en ervaren. Het is dus een praktijkgerichte workshop met methodieken die je zelf eerst ervaart en later kan toepassen in de klas.


De deelnemers kennen het beschermjassenmodel en hoe dit kan leiden tot empathie en verbinding.

De deelnemers weten waarom familie een krachtig gegeven is.

De deelnemers kennen faseovergangen en de impact ervan in het gedrag van een kind.

De deelnemers passen instrumenten om te beschermjassen toe en kunnen daardoor de vertaalslag maken naar de klascontext.

De deelnemers zijn zich bewust van in -en uitsluitingsmechanismen in het onderwijs.

De deelnemers ervaren de meerwaarde van verhalen te delen om zo tot een positief klasklimaat te komen.


DOOR WIE?
Griet Severeyns geeft opleiding en vorming over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening/onderwijs bij Vormingscentrum Hivset. Daarnaast geeft ze les op AP Hogeschool binnen de opleiding graduaat orthopedagogisch begeleider. Eerder werkte ze als hulpverlener met mensen met migratieachtergrond, meer bepaald jongeren en families op de vlucht.

VOOR WIE?
Leerkrachten, zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, directies,... binnen alle onderwijsniveaus

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE
Deze leeractiviteit kost 75 euro. Een broodjeslunch is inbegrepen. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien deze leeractiviteit als webinar zou plaatsvinden, blijft de deelnameprijs ongewijzigd. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar ZG9jYXRsYXMgfCBwcm92aW5jaWVhbnR3ZXJwZW4gISBiZQ==. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:
* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.You may also like the following events from docAtlas:

Also check out other Workshops in Antwerp, Virtual Events in Antwerp.

Tickets

Tickets for Beschermjassen op school can be booked here.

Get Tickets

Event Photos
Hosted by
About The Host: Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een documentatie- en leermiddelencentrum, gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs, mondiale vorming en interculturaliteit.
Website Link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
Are you the host?
Nearby Hotels docAtlas, Carnotstraat 110, Antwerp, Belgium
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Mon Nov 29 2021 at 10:30 am to 05:00 pm
Add to Calendar

Location

docAtlas, Carnotstraat 110, Antwerp, Belgium

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events