Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Kronik Enflamatuar Hastalıklarda Bütüncül Tıp Yaklaşımları

Advertisement

Kronik Enflamatuar Hastalıklarda Bütüncül Tıp Yaklaşımları


KRONİK ENFLAMATUAR HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE
BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU
21-23 HAZİRAN 2019 – The Greenpark Hotel - ANKARA
0 552 272 07 99 - YmlyZXlzZWx0aXBkZXIgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ== – www.enflamasyonkongresi .com

I. GÜN: 21 HAZİRAN 2019 - CUMA

• 08:30 – 09:30 KRONİK ENFLAMASYONUN PATOLOJİSİ ve GÜNÜMÜZ HASTALIK YÜKÜNE ETKİSİ - Dr. Murat BAŞ

• 09:30 – 10:30 OKSİDATİF STRES ve KRONİK ENFLAMASYONUN BİYOKİMYASI - Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT

• 10:30 – 11:00 MOLA – WORKSHOP (II.SALON)

• 11:00 – 11:45 KRONİK ENFLAMATUAR HASTALIKLARIN GENETİĞİ
ve NATURAL KİLLER HÜCRE AKTİVİTESİ
Doç. Dr., Hakan ULUCAN

• 11:45 – 12:45 KRONİK ENFLAMATUAR HASTALIKLARDA
OTONOM SİNİR SİSTEMİ
Prof. Dr. Cihan AKSOY

• 12:45 – 13:30 KRONİK ENFLAMASYONDA KAYGININ ROLÜ
Uzm. Dr. Deniz ŞİMŞEK (Psikiyatri)

• 13:30 – 14:15 YEMEK – WORKSHOP (II.SALON)

• 14:15 – 15:00 KRONİK ENFLAMASYONDA NÖRALTERAPİ ve
REGÜLASYON TIBBI- Dr. Demet ERDOĞAN

• 15:00 – 15:45 KRONİK ENFLAMASYONDA İMMÜN CEVAP
– Dr. Coşkun AKAY

• 15:45 – 16:15 MOLA – WORKSHOP (II.SALON)

• 16:15 – 17:00 KRONİK ENFLAMASYONDA MİKROBİYATANIN ROLÜ - Prof. Dr Zeynep SÜMER

• 17:00 – 18:00 FONKSİYONEL TIP PERSPEKTİFİNDEN KADIN HORMONLARI ve HPATG AKS DENGESİ ile ENFLAMASYON İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Mehmet Mahir ATASOY

II. GÜN: 22 HAZİRAN 2019 - CUMARTESİ

• 08:30 – 09:15 KRONİK ENFLAMATUAR HASTALIKLARDA TOKSİK METALLER - ve MİNERAL DİSFONKSİYONUN ROLÜ - Dr. Murat BAŞ

• 09:15 – 09:45 UYDU SEMPOZYUMU (I)

• 09:45 – 10:30 METİLASYONUN KRONİK ENFLAMASYONDAKİ ROLÜ Uzm. Dr. Deniz ŞİMŞEK

• 10:30 – 11:00 MOLA

• 11:00 – 12:00 KRONİK KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA
ENFLAMASYONUN ROLÜ - Prof. Dr. Zeynep TARTAN

• 12:00 – 12:45 KRONİK ENFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA
BÜTÜNCÜL BAKIŞ - Uzm. Dr. Didem KARAVELİOĞLU

• 12:45 – 13:30 YEMEK – ( WORKSHOP II. SALON )

• 13:30 – 14:15 LEAKY BRAIN ve NÖROENFLAMASYON
Dr. Tayfun BALIM

• 14:15 – 15:00 LOKOMOTOR SİSTEMİN KRONİK ENFLAMATUVAR HASTALIKLARINDA BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMI ve
PROLOTERAPİ - Uzm. Dr. Hasan DOĞAN

• 15:00 – 15:30 MOLA

• 15:30 – 16:15 KRONİK ENFLAMASYONDA FİZİKSEL AKTİVİTE ve EGZERSİZ
Yrd. Doç. Dr. Sadi KAYIRAN

• 16:15 – 17:00 KRONİK ENFLAMATUAR PEDİATRİK HASTALIKLARDA
BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMI
Uzm. Dr. Ahmet AYDINALP

• 17:00 – 17:30 ANTİ ENFLAMATUAR BESLENME
Dr. Murat KEKLİKOĞLU

• 17:45 – 18:30 ANTİENFLAMATUAR FİTODRUGLAR
Dr. Serdar ÖZGÜÇ


III. GÜN: 23 HAZİRAN 2019 - PAZAR

• 09:30 – 10:15 KRONİK ENFLAMASYON HASTALIKLARINDA AROMATERAPİ
Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK

• 10:15 – 11:00 KANSERDE KRONİK ENFLAMASYON ve CURCUMIN TEDAVİSİ
Prof. Dr. Mutlu DEMİRAY

• 11:00 – 11:30 MOLA – WORKSHOP (II. SALON)

• 11:30 – 12:15 KRONİK ENFLAMASYONDA AKUPUNKTUR
Dr. Asuman KAPLAN ALGIN

• 12:15 – 13:00 KRONİK ENFLAMASYONDA OZONTERAPİ - Dr. Başar ŞENYÜZ

• 13:00 – 13:45 YEMEK – WORKSHOP (II.SALON)
OSTEOPATİ ve KRONİK ENFLAMASYON – İbrahim MAYDA

• 13:45 – 14:15 KRONİK ENFLAMASYONUN ÖNLENMESİNDE AĞIZ-DİŞ
SAĞLIĞININ ÖNEMİ ve DİŞ HEKİMİNİN ROLÜ
Dt. Güzin KIRSAÇLIOĞLU

• 14:15 – 14:45 MOLA – WORKSHOP (II. SALON)

• 14:45 – 15:30 HOMEOPATİ ve ENFLAMASYON
Dr. Sibel SPİNU

• 15:30 – 16:15 KRONİK ENFLAMASYONDA LABORATUVAR
Uzm. Dr. Süreyya ŞAHİNOĞLU

• 16:15 – 17:00 KRONİK ENFLAMATUAR HASTALIKLARIN TANI VE
TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL TIP ALGORİTMASI
Dr. Murat BAŞMap The Green Park Hotel Ankara, Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 Çukurambar, 34230 Ankara, Turkey, Ankara, Turkey
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Bireysel Tıp Derneği
Advertisement