Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Ayşe Nilgün Arıt İle Maya Şaman Öğretisi

Advertisement

Ayşe Nilgün Arıt İle Maya Şaman Öğretisi


✔️25-26-27 Mayıs Temel Atölyemiz 3 tam gündür.

Eğitimi saatleri:10.00-18.00

Yerimiz;
Kuantum Atölye
Bülten sokak21/6
Tunalı/Ankara
İletişim;03124266700
05346622164::::Ayşe Nilgün Arıt ile Maya Şaman Öğretisi::::

“Ben iyileşirsem, sen iyileşirsin; sen iyileşince, ben iyileşirim, biz iyileşince, her şey iyileşir” - Ayşe Nilgün ARIT, Maya Şaman Şifası

Tüm insanlar içlerinde arkaik olarak kayıtlı şamanik vasıflar taşır. İstem ve inanç ile bu vasıflara ulaşmak mümkün ve kolaydır. Şamanın gizemli ve sihirli dünyasındaki bilgileri günlük hayatta kullanılabilir şekle getirmek mümkündür. Şamanik teknikler, ormanlarda, çöllerde ya da modern kent yaşamında aynı biçimde işler; yeter ki enerjinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını iyi anlayabilelim.

Maya şaman inancına göre içinde yaşanan fiziksel dünyanın berisinde, gözle göremediğimiz ve ancak şamanik yolculukla ulaşılabilen, sıra dışı bir âlem vardır. Her şeyin canlı ve tüm yaşamın ortak bir enerji alanında birlikte var olduğu şamanik inançta, her şeyi birbirine bağlayan bu “ağ”a katılmak (önce niyet ile ve sonra bilinçli enerji yönetimiyle) mümkün hale gelir. Şamanik kozmik deneyimler, astral yolculuklar şeklinde yaşanır.

Klasik şaman öğretisi çabuk sonuç verir. Spritüel meditasyon, dua ve ilahilerle yıllar alan bir aydınlanmaya birkaç haftalık çalışmayla ulaşılabilir. Şamanik çalışmaların tümü temel bir eğitim ile başlar.

Bu eğitimde katılımcılara şamanizmin nüvesini oluşturan bilgiler verilir. Şaman’ın sorun çözmede ve şifalandırmada kullandığı metotların tanıtımı yapılır. Bu metotların başlangıcı olarak, insanoğlunun sadece mitolojilerde ve rüyalarda ulaşabileceği gizemli ve gizli evreni keşfedebilmesi için on binlerce yıldır kullandığı, en etkileyici vizyon metotlarından biri olan klasik şamanik yolculuğun öğretilmesi ve şamanizmin bu sayede günlük hayatta içselleştirilmesi workshop’un ana amacıdır.

Bu çalışmalara başlayan ve çalışmalarda ilerleyen herkes kendisine yoldaşlık edecek değişik yardımcı varlıklarla karşılaşacaktır. Şamanik yolculuklarda akıl danışılan, yardım alınan ruhsal yoldaşlar kendilerini hayvan biçiminde ve insan biçiminde göstereceklerdir. Niyet eden herkesin öğrenebileceği bu yolculuk çalışmaları, kozmik bir farkındalık oluşturarak hayatlarımıza pek çok katkıda bulunur. Sorularımıza hızla cevaplar bulmayı, süratle doğru hedefe yönelmeyi, zamanı iyi kullanmayı ve enerjimizi en üst düzeyde tutmayı bu sayede sağlarız. Bu çalışma ve diğer şamanik pratikler, doğru zamanda doğru yerde olmayı, yeteneklerin yükselmesini sağlar, amaçlara ulaşmada kolaylıkları keşfettirir…

Maya Şamanizmi’nin bakış açısıyla hayat mükemmel basitliktedir. Hastalanmalar, yaşamın öz değerlerinden uzaklaşmakta, ilişkilerde çatışmalarla, kozmik dengeyle örtüşmeyen düşüncelerle, doğayla uyumunu kaybedişlerle başlayan, ruhsal ya da bedensel boyutta tezahür eden sonuçlardır.

Bu 3 günlük atölyede bazı konu başlıkları şöyledir;

-Şamanik yolculuk yaparak farklı bir bilinç boyutuna geçişin teknikleri
-Ruhsal deneyimlerin anlamlı biçimde geliştirilmesi
-Naguallerimiz, atalarımız ve tüm ruhsal rehberlerimizle ilişki kurmanın yolları
-Ruhsal rehberlerden alınan bilgilerin nasıl yorumlanacağı
-Nagualin keşfi ve tanınması
-Maya Şaman Şifacılığı
-Kozmik Alemin Keşfi
-İnsan İmgeli Rehberle Buluşma
-Derin Rehberlik Alma
-Maya Bilgeliğinde “İnsan”
-Maya Sözel Tarihi
-Şamanik İnancın Kökleri
-Maya Öğretisinde Enerji Vorteksleri


****Şaman Eğitiminin 1. Günü - Şamanik İnancı Anlama ve Şaman’ın Kozmik Dünyasıyla buluşma

Şamanizmin esasının anlatılmasını takiben, görünür dünyayı sarmalayan kozmik âlemi tanıyarak şaman yolculuğunu deneyimleyeceğiz. Şamanik alemlere yolculukların özelliklerini ve yöntemlerini öğreneceğiz. Sıra dışı gerçeklikteki farklı dünyaların anlamlarını ve şaman yolculuklarının sembol dilini çözümlemeyi, niyet etme ve yorumlamanın teknik özelliklerini içselleştireceğiz. Nagualleri tanımanın ve yüksek rehberliklerini anlamanın ötesinde, bu çalışmaların güncel hayatımıza yapacağı katkıları öğreneceğiz ve şaman uygulamalarına giriş yapa-cağız.

***Şaman Eğitiminin 2. Günü - Rehberler ve Nagual Kavramı - Nagual (Rehber Hayvan) Keşfi

Maya öğretisi üzerinden şamanik geleneğe giriş yapacağız. Maya öğretisinde rehber hayvan (nagual) nedir üzerine konuşacağız ve derin anlamını öğreneceğiz. Naguallerimizle buluşacağız ve onların lisanını anlamak üzerine paylaşımlar yapacağız.

Şamanik öğretinin temel metodlarını kullanan herkes kadim topluluklardaki şamanik öğretiye aşina olacak, teknikleri hayatımıza nasıl katacağımızı anlamış olacaktır. Bu atölye sadece şamanik teknikleri anlamayı değil, şamanik bir inancın gündelik hayatta nasıl yaşanacağı ve hayata nasıl geçirileceğinin bilgisini de kapsar.

***Şaman Eğitiminin 3. Günü - İnsan’ı Şamanik Açıdan Anlama ve Kadim Tarih

3. Gün şamanik yolculuğu anlamış, rehberimizle buluşmuş olarak Mayaların binlerce yıllık geleneğinden gelen kutsal bir şamanik yolculukla devam edeceğiz. Daha derin bir keşfediş ile “insan” olmanın kutsal bilgileriyle buluşacağız. Mayaların sözel tarihlerini öğrenip, insan imgeli rehberle buluşacağız. Bir şifa seansı olan bu özel yolculukla birlikte kozmik alemlerin perdelerinin aralanmasına şahit olacağız.

Kadim gelenekte daha derine ineceğiz ve bütünsel olarak insanın tüm kozmostaki yerini Maya şaman inancı üzerinden oturtacağız.

Kadim insanın tarihine değineceğiz ve maya sözel tarihi üzerine konuşacağız. Şamanik görüşte insan olmanın anlamına değineceğiz ve bütüncül insanın katmanlarına giriş yapacağız. Enerji bedenleri ve merkezlerinden bahsederken, farklı gerçeklik boyutlarından ve bunların derin algılanmasından bahsedeceğiz. Güçlü bir şifa kaynağı ile buluşacağız. Şaman öğretisinde derinleşeceğiz.


************NOT: Rahat kıyafetler giyilmesi ve gözleri kapatmak üzere bir ban-dana ya da uyku gözlüğü, kalem ve not defteri getirilmesi yeterlidir.

Ayrıca dileyenler eğitime özel taşlarını, özel takılarını, kristallerini, davul, zil gibi aletlerini, tüy, asa gibi özel nesnelerini getirebilirler.


Tavsiye Edilen Okumalar:

*Şamanın Kozmik Dünyası (Ray Yayıncılık)- A. Nilgün Arıt
*Nagual Sembolizmi - A. Nilgün Arıt
*Kutsal Maya İnancı - A. Nilgün Arıt
*Maya Şaman Şifası - A. Nilgün Arıt

AYŞE NİLGÜN ARIT

Ayşe Nilgün Arıt, İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Almanya’da Bonn Üniversitesi’nde Farmasötik Kimya üst lisansı yaptıktan sonra eğitimine Köln Üniversitesinde devam ederek, Tiyatro, Sinema ve Televizyon Bilimleri Fakültesinden mezun oldu.

Yurda döndüğünde 1980’li yılların toplumsal ortamında, kültürel çalışmaları meslek olarak seçmek olanaksız hale gelmişti. İlaç sektöründen gelen bir teklifi kabul etti. 1980-2002 yılları arasında yabancı sermayeli iki ilaç şirketinin Genel Müdürlüklerini yaptı. 2002 yılında Orta Amerika’ya yaptığı ilk yolculuğunu takiben iş hayatını geride bırakmaya ve Maya kültürünü derinlemesine araştırmaya, bu nedenle de İspanyolca öğrenmeye karar verdi. Don Miguel Angel Vergara Calleros ile tanışması kendisine bu kadim uygarlığın daha derinlerine uzanan bir yolu açtı. Meksika’ya yerleşti. Uzun bir inisiyasyon sürecini takiben kırmızı Şaman kemerini taktı.

2012 yılından beri Guatemala’da Atitlan gölü kıyısındaki San Pedro La Laguna köyünde özel çalışmalar yapmaktadır.

Ayşe Nilgün Arıt, Maya bilgilerinin çok derin temellerine vakıftır. Maya dinî felsefesi, kutsal kitapları, sözlü gelenekleri, seremonileri, ritüelleri, mantraları, tapınakları, sanat eserleri, takvimleri, sembolleri ve bu kadim inanç sisteminin derinliklerini öğrencileriyle yürekten bir bağ kurarak paylaşmaktadır.

Miguel Angel Vergara’nın elyazmaları olarak muhafaza ettiği bilgilerinin bir bölümünü de eklediği ilk kitabı “Kutsal Maya İnancı” 2011 yılında çıkmış ve 2018 yılında revize edilerek yeniden yayınlanmıştır. İkinci kitabı “Şamanın Kozmik Dünyası” 2013 yılında ve “Şamanizmde Kutsal Rehberler 'Nagual Sembolizmi’” 2015 yılında yayınlanmıştır. 2017 yılının Ekim ayında ise "Maya Şaman Şifası" isimli kitabı okuyucularla buluşmuştur.Tags
Map Kuantum Atölye, Bülten Sk. No:21/6 Kavaklıdere, Kavaklıdere, Ankara, Turkey, Ankara, Turkey
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Kuantum Atölye
Advertisement

More Events in Ankara

Explore More Events in Ankara