Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Wed Jun 16, 2021

BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021

Time Wed Jun 16 2021 at 09:00 am to 05:30 pm

(add to calendar)

Eye Filmmuseum, 1 IJpromenade, Amsterdam, Netherlands

Find Tickets on eventbrite.nl
Advertisement

BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021, 16 June | Event in Amsterdam | AllEvents.in BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021
Seminar over beeld- en filmeducatie voor lerarenopleiders

About this Event

KEYNOTES

PROGRAMMA & LINE-UP

Beelden zijn niet meer weg te denken uit de klas, het brengt de lesstof voor veel jongeren tot leven en nog dichterbij. Wil je de leraren van morgen kritischer naar beelden laten kijken, scherper beelden laten selecteren, innoverend lesmateriaal laten ontwikkelen of inspireren om zelf actief beelden te maken? Of je nu studenten opleidt tot docent Nederlands, Engels, Geschiedenis, Wiskunde, CKV-docent of leraar in het primair onderwijs: het seminar BeeldBekwaam in het Onderwijs is voor alle lerarenopleiders interessant.

Laat je verrassen door wervende keynotes van Hans Aarsman en Sosha Duysker. Geef je op voor inspirerende en interactieve workshops van filmmakers, lerarenopleiders en vakgenoten die al heel veel met film en beeld werken in het onderwijs. Kom meer te weten over visual thinking strategies, het maken van een eigen clipphanger tot participatieve filmmethodes. Bekijk hieronder de line-up en bestel snel je ticket!


https://cdn-az.allevents.in/events9/banners/8b9955f0-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h241-gmir.jpg

Op onderzoek naar het verhaal achter een beeld
door keynote spreker Hans Aarsman - auteur en fotograaf

Hans Aarsman is onder andere bekend van zijn wekelijkse rubriek, De Aarsman Collectie, in de Volkskrant waarin hij persfoto’s onder de loep neemt als een detective. Tijdens zijn keynote laat hij fotoanalyses de revue passeren waarin vaardigheden uit diverse vakgebieden aan bod komen. Hij vraagt zich tevens af of het analyseren van nieuwsfoto’s een mooie ingang kan zijn om leerlingen allerlei vaardigheden bij te brengen.


https://cdn-az.allevents.in/events3/banners/8bbf5480-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h217-gmir.jpg

De leraar verbeeld: een speelse oefening in filmanalyse
door keynote spreker Sosha Duysker - presentator

Hoe ontleed je een film? Hoe kun je zien welke keuzes en trucjes filmmakers toepassen om jouw gevoel te bespelen? En wat hebben onderwijsfilms met elkaar gemeen? Sosha laat je anders en scherper kijken. Als presentator van Het Klokhuis, De Buitendienst en de zesdelige serie Wat kijk je nou?, weet zij als geen ander beelden te ontleden.BEST PRACTICES
https://cdn-az.allevents.in/events2/banners/8c02ed30-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h255-gmir.jpg

Past Forward: ongeschreven geschiedenis verfilmd
door Edson da Conceicao i.s.m. Digital Playground

Films zijn een spiegel van de maatschappij, ze dragen bij aan ons culturele erfgoed en laten je nadenken over verleden, heden en toekomst. De Rotterdamse filmmaker Edson da Conceicao neemt ons mee in het maakproces van zijn nieuwe film Porfotto. Hierin vertelt hij het verhaal van drie vrienden die in de wijk Spangen wonen. Hoe zouden zij hun wijk portretteren? Met welk verhaal of beeld laten zijn hun voetafdruk achter?

Leergebieden: Aardrijkskunde & Geschiedenis - Kunst & Cultuur - Burgerschap


Past Forward is ontwikkeld door het IFFR , Digital Playground en Edson de Coneicao en als workshop te boeken bij Digital Playground. Porfotto is ook onderdeel van het VO Shorts programma van het IFFR en afgelopen editie 30 keer vertoond, inclusief les op school en Q&A.
https://cdn-az.allevents.in/events3/banners/8c1cddd0-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h249-gmir.jpg

Verbeelding van de toekomst in film
door Marcus Eshuis - sociaalgeograaf en lerarenopleider aardrijkskunde aan de HvA

Eigentijdse aardrijkskunde nodigt uit om mee te denken over Grand Challenges rondom thema's als klimaat, energie, geopolitiek, logistiek, water, voedsel, steden en globalisering. Ontdek op welke manier je film effectief als middel kunt inzetten om kritische en creatieve denkvaardigheden aan te spreken bij studenten.

Leergebieden: Aardrijkskunde & Geschiedenis - Economie - Natuur & Wetenschap - Levende Talen


https://cdn-az.allevents.in/events2/banners/8c566460-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h272-gmir.jpg

Real Life Film: economische impact in beeld
door Irena van Nynatten-Janikowska - portfoliomanager honours- en talentenprogramma van de Faculteit Business en Economie van de HvA en Patrick Dorder - directeur Zuidoost TV

Economische ontwikkelingen kunnen soms abstract aanvoelen, maar ze zijn van grote invloed op het dagelijks leven. Irena van Nynatten-Janikowska laat zien hoe studenten aan de HvA zelf films maken over onderwerpen, zoals: creatief ondernemerschap, toekomst en cultuur van een wijk. De gemaakte films visualiseren de veranderingen in een stad en de impact op mensen die er leven. Grote economische vraagstukken worden concreet en komen zo dichtbij.

Leergebieden: Economie - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Burgerschap


https://cdn-az.allevents.in/events3/banners/8c8a6cb0-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h259-gmir.jpg

Hoe kan filmeducatie bijdragen aan de democratisering van kritisch denken?
door Daan van Riet - Hoofd Expertisecentrum Kritisch Denken (ROC Midden Nederland), freelance kritisch denker en brandweerman

Om in een democratie te kunnen leven is kritisch denken nodig. Dit gaat hand in hand met persoons- en burgerschapsvorming. In de workshop ervaren we dat filmeducatie een prachtige manier is om aan zelfontplooiing, ontwikkeling van studenten en onszelf te werken. Het onderwijsmateriaal ligt voor het oprapen.

Leergebieden: Burgerschap - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Levende Talen - Economie -Kunst & Cultuur


https://cdn-az.allevents.in/events10/banners/8ca2d6b0-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h220-gmir.jpg

Luisteren, Kijken, Communiceren, Verbeelden
door Caroline Wisse - docent Nederlands op het Hervormd Lyceum West, redacteur landelijk Netwerk Filmeducatie en lid van het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu

Dat (jeugd)literatuur onderdeel is van het vak Nederlands weet iedereen. Maar hoe zit dat met film? Kun je alleen boekverfilmingen inzetten of ook andere (korte) films en documentaires? Hoe verweef je film in je eigen lessen? En wat leren leerlingen? Tijdens deze workshop zoomen we in op deze vragen aan de hand van het praktijkvoorbeeld bij de film Luister.

Leergebieden: Levende Talen - Burgerschap


https://cdn-az.allevents.in/events8/banners/8cc3cc30-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h277-gmir.jpg

Bewust op zoek naar de vijfde vaardigheid: beeldeducatie in het talenonderwijs
door David Geneste - lerarenopleider Engels aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam

Beelden spelen een steeds belangrijkere rol in maatschappij en onderwijs, dus ook in de taalles, waar zelfs gesproken wordt van de ‘vijfde vaardigheid’. In deze workshop leren deelnemers op basis van een aantal eenvoudige principes beeldteksten effectiever uit te buiten. Je leert didactische en pedagogische keuzes en interventies (beter) te onderbouwen. Het accent ligt op Engelstalige voorbeelden, maar de onderliggende ideeën zijn voor elke (vreemde) taal te gebruiken.

Leergebieden: Levende Talen


https://cdn-az.allevents.in/events7/banners/8d03bb60-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h253-gmir.jpg

Zelfvertrouwen in de omgang met beeld
door Ellie van den Bomen van VTS Nederland

Toekomstige docenten biedt Visual Thinking Strategie (VTS) een uitbreiding van hun handelingsrepertoire. Zij ontwikkelen gemak in het werken met afbeeldingen en het voeren van gesprekken. Docenten die ervaren zijn in het toepassen van VTS gebruiken de methode ook bij andere vakken dan kunst zoals aardrijkskunde, geschiedenis of burgerschap.

VTS is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij deelnemers vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies. De gespreksleider is geen bron van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Levende Talen - Burgerschap


https://cdn-az.allevents.in/events1/banners/8d38d520-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h263-gmir.jpg

Film als Profielwerkstuk
door Malu Sanders - docent film en kunst algemeen op het 4e Gymnasium in Amsterdam en filmleraar van het jaar

Een onderzoek binnen het profielwerkstuk kan ook filmisch worden gedaan, in een documentaire of een fictiefilm. Maar hoe pak je dit aan als begeleider? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pas je het filmtraject aan op het bestaande pws-traject op school? En hoe beoordeel je een dergelijk eindproduct? In deze workshop gaan we in op de mogelijkheden van film als profielwerkstuk en hoe een docent zich op het begeleidingstraject kan voorbereiden.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Burgerschap - Levende Talen - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Natuur & Wetenschap


https://cdn-az.allevents.in/events8/banners/8e5d09d0-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h302-gmir.jpg

Feit en fictie
door Nicky Maas - filmmaker en Kimber van Valkenburg - Programmamaker, Educator, Film en impact

Filmmaker Nicky Maas laat aan de hand van haar korte documentaire zien, hoe een film over een waargebeurd feit, met echte mensen er in, geconstrueerd wordt. Ook documentairemakers maken een filmplan, sturen het oog van de kijker door cameraperspectieven en bewerken geluid en muziek op die manier dat je precies hoort wat zij willen. Leer anders kijken naar beeld en ontdek hoe je deze inzichten kunt toepassen binnen jouw vakgebied.

Leergebieden: Burgerschap - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Levende Talen - Economie - Kunst & Cultuur


https://cdn-az.allevents.in/events8/banners/8e990160-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h229-gmir.jpg

Filmdidactiek
door Bastiaan van Werven - coördinator didactiek en deskundigheidsbevordering Netwerk Filmeducatie

In deze workshop leer je aan de hand van een voorbeeldfilm wat filmdidactiek betekent. Vakinhoud (film) en de vakdidactiek (filmeducatie) krijgen duidelijk vorm bij deze korte voorbeeldfilm. Je leert filmische begrippen toepassen in het kijk- én het maakproces. Ook leer je film analyseren tijdens het kijken en het maken en onderzoek je de context van de voorbeeldfilm. Wat kun je zeggen over het perspectief en de achtergrond van de maker? Vervolgens laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe deze vakinhoud kan worden vertaald naar het aanleren van creatieve denkvaardigheden. We gebruiken daarvoor enkele basistechnieken, gebaseerd op het Framework van de British Film Institute.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Burgerschap - Levende Talen


https://cdn-az.allevents.in/events9/banners/8eda0200-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h322-gmir.jpg

Masterclass Medialogica
door Marc Josten (HUMAN) en Patricia van Rijswijk (Beeld en Geluid)

Tijdens de Masterclass Medialogica bespreken we hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. We ontrafelen samen en aan de hand van het televisieprogramma Medialogica, de totstandkoming van mediahypes, publieke opinie, de rol van de media maar ook die van ons zelf. Na de masterclass gaan we in gesprek over waarom medialogica in alle klaslokalen besproken zou moeten worden.

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie - Burgerschap - Levende Talen - Kunst & Cultuur - Aardrijkskunde & Geschiedenis


https://cdn-az.allevents.in/events10/banners/8ef79c20-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h336-gmir.jpg

Information design: hoe verbeeld je complexe informatie?
door Anna Nogaré (Studio Louter)

Complexe informatie op een heldere en visuele manier weergeven, daar draait het om bij Information Design. Anna Nogaré, Visual Designer bij Studio Louter, is hier dagelijks mee bezig. De meest complexe verhalen weet zij met haar ontwerpen in duidelijke communicatieve beelden te vertalen. Tijdens de workshop ‘Information Design: when stories meet complex information’ legt Anna stap voor stap uit hoe leraren zelf visualisaties kunnen gebruiken in hun lessen. Deze workshop is in het Engels.

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie - Aardrijkskunde & GeschiedenisMAAKWORKSHOPS
https://cdn-az.allevents.in/events2/banners/8f47b7f0-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h226-gmir.jpg

Participatieve filmmethodes
door Sanne Sprenger (mede-oprichter Common Frames) en Lucas Westerbeek (directeur De frisse blik)

Het aanbod in filmeducatie dient toegankelijk en representatief te zijn voor iedereen, dus ook voor nieuwe Nederlandse jongeren. Common Frames en De frisse blik ontwikkelen projecten voor filmeducatie op maat, voor jongeren die Nederlands als nieuwe taal leren (ISK-leerlingen). Participatieve methodes, co-creatie en eigenaarschap staan daarbij centraal. Behalve dat jongeren op deze manier beeld leren begrijpen, wordt spelenderwijs aan de Nederlandse taal gewerkt en komen essentiële vaardigheden als samenwerken en planning aan bod. Via het proces van film maken wordt burgerschap en kritisch denken gestimuleerd. In de workshop doe je zelf een aantal film oefeningen uit deze methodes en bespreken we hoe en waarom je deze ook in regulier onderwijs kunt inzetten.

Leergebieden: Burgerschap - Levende Talen


https://cdn-az.allevents.in/events10/banners/8f5c0340-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h256-gmir.jpg

Neem je eigen verlengde instructie op
door Dirk Megens - docent rekenen en economische vakken

Dirk Megens is online bekend als ‘Meneer Megens’. Dirk heeft ervaring met verschillende vormen van video: op locatie, met behulp van een greenscreen en screencast. Hij deelt alle do’s en don'ts met je. Vervolgens neem jezelf een verlengde instructie op!

Leergebieden: Natuur & Wetenschap - Economie


https://cdn-az.allevents.in/events10/banners/8f82ec30-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h255-gmir.jpg

Film in je vak
door Michiel Vaanhold - filmmaker en filmdocent bij Bekijk ‘t

Door leerlingen lesinhoud te laten verwerken in een film, beklijft de stof beter. In deze workshop laat Michiel een aantal voorbeelden zien van hoe je dat kan aanpakken van docent Nederlands tot maatschappijleer. Ook gaan deelnemers aan de slag met een korte filmopdracht. De workshop is een kort voorbeeld van de methodiek 'Film in je vak' van Bekijk ‘t.

Leergebieden: Economie - Burgerschap - Levende Talen - Aardrijkskunde & Geschiedenis - Natuur & WetenschapEXCURSIES
https://cdn-az.allevents.in/events3/banners/8fb03dc0-5f70-11eb-b111-dfb2b9e5018d-rimg-w720-h261-gmir.jpg

Het Wilde Eye: door welke bril kijk jij naar de omgeving van Eye?
door Jurgen Memelink – lerarenopleider Biologie en pabo, Hogeschool Utrecht

Mooie documentaires zijn er wel te vinden voor in de klas. Denk aan ‘De Nieuwe Wildernis’ van Ruben Smit of een van de vele series van de BBC.

Tijdens deze excursie rond het Eye Filmmuseum ervaar je dat iedereen, met simpele middelen, een bruikbare mini-documentaire kan maken voor in de klas. Het onderwerp wat jij in beeld brengt is afhankelijk van de bril die je op zet. Is het de geografische bril, natuurbril, historische bril of de technische bril?

Leergebieden: Biologie - Natuuronderwijs & Techniek - Aardrijkskunde - GeschiedenisExcursie collectiecentrum Eye
door Frank Roumen - Sectormanager Collectie

Eye beheert met zijn collectie meer dan veertigduizend films uit alle genres: een fraaie staalkaart van de filmgeschiedenis, van klassiekers en kaskrakers tot cultfilms. De oudste film uit de collectie stamt uit 1896. Ga samen met een gids op ontdekking in het depot van Eye en leer meer over de Nederlandse film- en bioscoopcultuur.

Leergebieden: Kunst & Cultuur - Geschiedenis - Wetenschap - Levende Talen
Praktische informatie

Programmatijden

09.00 uur Inloop

09.45 uur Welkom en keynotes Hans Aarsman en Sosha Duysker

11.30 uur Workshopronde 1

12.45 uur Lunch

13.45 uur Workshopronde 2

15.00 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 3

16.30 uur Borrel en afsluiting


Kaarten

Bestel op deze pagina je ticket voor €117,50 en meld je aan voor de workshops. Prijzen zijn inclusief keynotes Hans Aarsman en Sosha Duysker, drie workshops, lunch, drank en versnaperingen. Deze bedragen zijn exclusief servicekosten en 21% btw.


Organisatie Netwerk Filmeducatie

Het seminar BeeldBekwaam in het Onderwijs is een initiatief van het Netwerk Filmeducatie. Het netwerk wordt gecoördineerd door Eye Filmmuseum. Ruim 150 programmamakers, docenten, leerkrachten, producenten, makers, distributeurs, theaters, festivals, onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en filmeducatiehubs zijn verbonden aan het netwerk en zetten zich in om de kwaliteit van filmeducatie te verbeteren en meer kinderen en jongeren in Nederland kennis te laten maken met filmeducatie in het onderwijs.Also check out other Entertainment Events in Amsterdam, Workshops in Amsterdam, Festivals in Amsterdam.

Tickets

Tickets for BeeldBekwaam in het Onderwijs 2021 can be booked here.

Get Tickets

Ticket Information Ticket Price
BeeldBekwaam - Regulier EUR 118
Verbeelding van de toekomst in film Free
Information design: hoe verbeeld je complexe info? Free
Real Life Film: econonomische impact in beeld Free
Filmdidactiek Free
Participatieve filmmethodes Free
Excursie Het Wilde Eye Free
Excursie collectiecentrum Eye Free
Past Forward: ongeschreven geschiedenis verfilmd Free
Zelfvertrouwen in de omgang met beeld Free
Bewust op zoek naar de vijfde vaardigheid Free
Masterclass Medialogica Free
Neem je eigen verlengde instuctie op Free
Excursie Het Wilde Eye Free
Excursie collectiecentrum Eye Free
Feit en fictie Free
Luisteren, Kijken, Communiceren, Verbeelden Free
De democratisering van kritisch denken Free
Film als profielwerkstuk Free
Film in je vak Free
Excursie Het Wilde Eye Free
Excursie collectiecentrum Eye Free
Search by related topics in Amsterdam
Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Eye Filmmuseum, 1 IJpromenade, Amsterdam, Netherlands
Event details from Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed Jun 16 2021 at 09:00 am to 05:30 pm
Add to Calendar

Location

Eye Filmmuseum, 1 IJpromenade, Amsterdam, Netherlands

Advertisement
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events