Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Naasten Programma Training

Advertisement

Naasten Programma Training


Naasten van verslaafden, wie is er voor hen?

Naasten-programma training (ENPT)
Eerstvolgende training 2 en 3 december
20 en 21 januari 2020


In 2017 startte Elsden training met de training ENPT, een praktische training voor (aankomend) begeleiders van naasten van verslaafden, ontwikkeld op basis van de Hazelden/BFF family approach.

Wat zijn de uitgangspunten ?

Een inzichtgevende training om familie en naasten effectief te leren ondersteunen
Een basis om een naasten (familieprogramma) uit te kunnen voeren
Ontwikkeld voor direct praktische toepassing
Aansluitend op abstinentie als uitgangspunt
Geschikt voor hulpverleners die met naasten of in partnerprogramma's werken
Handleiding voor wie met naasten gaat werken
Inzichtgevend voor familie en naasten als deelnemers
Het leren opzetten van de 'acht-sessie module' Familieprogramma


Doelen voor de deelnemer

Een effectieve omgang aanleren met de verslaafde en zichzelf, gezonde afstand ?
Wie zijn de naasten en welke fases ervaren ze ?
Door een grondige kennis omtrent verslaving een beter begrip van het proces verslaving te krijgen
Effectieve communicatie technieken met de verslaafde
Grenzen stellen en naleven
Onderscheid leren maken tussen het proces van niet-verslaafden en verslaafden
Tools om andere naasten bij te kunnen staan
Omgang met de verslaafde in herstel
Blijvende ontwikkeling en acceptatie als basishouding


Voor wie?

ENPT is geschikt voor een ieder die te maken heeft met een verslaafde in zijn of haar omgeving en hier professioneel mee on wil leren gaan. Dit kunnen professionele hulpverleners of aankomend professionele hulpverleners zijn maar ook non-professionals zoals naasten. Wie een naastenprogramma wil uitvoeren of opzetten is van harte welkom.

Wat gaan we doen ?

De training bestaat uit vier lesdagen. Tijdens de lesdagen worden er presentaties en workshops gegeven. Deze worden afgewisseld met praktijkcasussen. We geven inzicht in de opzet van een ' acht-sessie module' om families bij te staan.

Er wordt gewerkt met presentaties en workshops die we zelf hebben ontwikkeld voor familieprogramma's en trainingsmodules voor GGZ hulpverleners. Daarnaast gebruiken we onze ervaringsdeskundigheid om praktijkcasussen te bespreken. Juist in deze combinatie treffen we de professionele verbinding aan. We trainen om naasten inzicht te geven in de professionele benadering en proberen de verbinding met de verslaafde te laten leggen zolang dat mogelijk is. Het proces van de niet verslaafde blijft leidend in deze training.

Door wie ?

Het ontstaan van detraining ENPT is een proces geweest van ervaren, ontwikkelen en uitvoeren van familieprogramma's binnen Tactus Minnesota en de Hazelden foundation in de Verenigde Staten. We gebruiken gewone taal en ontwikkelen trainingen voor directe toepassing in de praktijk.

Lesonderdelen

De route van herstel voor verslaafden en naasten
Systeem-dynamische gedragingen van Naasten en hoe er mee om te gaan
verslaving en systeem, een ziekte ?
DSM V en verslaving
hoe ontstaan triggers, wat zijn cravings
groepscasussen en ervaringen delen
welk proces hoort bij wie ?
effectieve gespreksvoering (RT)
motiverende gespreksvoering (MI)
de grens van de naaste
afspraken maken
loslaten met liefde of faciliteren
zelfhulp als onderhoud


De training is praktijkgericht beroepsonderwijs voor directe toepassing in het werkveld om specifiek te leren werken met naasten van verslaafden.

Door het combineren van de uitgangspunten van de Hazelden Betty Ford Family approach, praktische werkvormen die in Nederland toepasbaar zijn en toepassing van evidence based technieken is de training aangemerkt als beroepstraining en derhalve BTW vrijgesteld.

Kosten

De kosten voor deelname aan de vierdaagse ENPT 2019/2020 zijn € 980,00, hierin is inbegrepen:

- Vakliteratuur

- Hulp bij het opzetten van jouw specifieke programma

- Lesbenodigdheden

- 4 lesdagen

- Lunches, koffie/thee/water


Elsden training is als onderwijsinstelling erkend door het CRKBO/CPION (registratie Kort Beroeps Onderwijs).

Inhoudsgerichte trainingen leveren waarde aan de inhoud van de (toekomstige) functie en sluiten aan op de basis van de behandelmethoden van abstinentie gerichte behandelingen in Nederland.You may also like the following events from Elsden training:

Map Elsden training, Camerastraat 23, 3828 AM Almere-Stad, Flevoland, Netherlands, Amersfoort, Netherlands
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Amersfoort

Explore More Events in Amersfoort