Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Madness MINI Tournament 2020

Advertisement

Madness MINI Tournament 2020


Beste sportvrienden en –vriendinnen,

Basketball Events Organisation organiseert al geruime tijd toernooien voor basketballend Nederland en deze toernooien worden zeer druk bezocht. In het nieuwe seizoen (2019-2020) willen wij ook voor de jongste groepen toernooien gaan organiseren met een blijvend karakter.
Wij willen graag alle teams uitnodigen om deel te nemen aan een basketbaltoernooi speciaal is opgezet voor teams U8 en in de U10- en U12-competities, die wij de naam Madness Mini Tournament hebben meegegeven en zal gespeeld worden op de locatie: Sporthal Zielhorst te Amersfoort.
De eerdere toernooien waren zeer succesvol en daarom hebben wij besloten het toernooi op de kalender te plaatsen, te weten op:

Zaterdag 4 januari 2020

Wij hebben deze dag bewust gekozen omdat:
- de eerste helft van de competities is waardoor er geen blokkades zijn van verschoven wedstrijden.
- lekker basketballen in de kerstvakantie om zo nog graag oefenwedstrijden te spelen ter voorbereiding op het tweede deel van de competitie.
- voor de trainende kinderen is dit toernooi een welkome afleiding om zo toch ook wedstrijden te spelen en de sfeer te proeven!

Meer informatie over dit toernooi verwijzen wij u naar bijgaande invitatie waar ook een aanmeldingsformulier bijgevoegd is. Ook dit jaar weer hebben wij beide groepen ingedeeld in 3 sterktes om zo iedereen een kans te geven om lekker te basketballen, dus niet alleen competitie spelende kinderen maar ook alleen trainende kinderen!

Bij U8 hebben wij ruimte in het schema opgenomen zonder indeling naar sterkte in 3x3-vorm op een half veld.
Bij U10 spelen wij de wedstrijden in 5x5-vorm en zal er geen veranderingen te bespeuren zijn en spelen wij het toernooi op de vertrouwde manier en de indeling naar sterkte. Sterkte A is voor teams uit Afdeling 1e klas, sterkte B voor Afdeling 2e/3e klas en sterkte C voor Afdeling 4e klas en beginners.
Bij U12 spelen wij de wedstrijden in 5x5-vorm en gaan wij met sterkte A uit van teams die spelen in de zogenaamde Topklasse (Ere-/2e Divisie/Afdeling 1e klas). Voor sterktes B (Afdeling 2e/3e klas) en C (Afdeling 4e/5e klas en beginners) spelen wij het toernooi ook op de vertrouwde manier.

Om het toernooi succesvol te laten zijn en voldoende draagvlak te geven, wenden wij ons nu tot u en geeft zo spoedig mogelijk uw teams op door het formulier in te vullen en naar de genoemde adressen te mailen. Vanaf dit seizoen willen wij ook meer aandacht en begrip vragen voor het leiden van de wedstrijden, net zoals in de competities…want zonder scheidsrechters, geen wedstrijd!

Wij zullen de aangemelde teams zo spoedig mogelijk bevestigen en geeft u voldoende tijd om de betalingen en andere belangrijke zaken te regelen.

In ieder geval rekenen wij op uw welwillende medewerking! Heeft u nog vragen, mail of bel ons dan even….Mochten wij u onterecht hebben benaderd voor dit toernooi, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze informatie aan de juiste persoon/personen door te sturen binnen uw vereniging en ons hiervan te berichten, zodat wij u niet meer lastig vallen.

Met sportieve groeten,
BASKETBALL EVENTS ORGANISATIONMap Sporthal Zielhorst, Trompetstraat 3, 3822 CK Amersfoort, Amersfoort, Netherlands
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Amersfoort

Explore More Events in Amersfoort