X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

SKG FTB Show - Season 2 - FTB Fashion Talent & Business

Ticket Type Price Quantity Subtotal
Ticket Type Price Quantity Available Subtotal

Total:

0.0

SKG FTB Show - Season 2 - FTB Fashion Talent & Business


ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2
SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2

(( દરેક પોઇન્ટ વાંચો, ઉપરથી નીચે સુધી ))
(( Read Every Point, from Top to Bottom ))

શું તમે ગુજરાતી છો અથવા ગુજરાત મા રહો છો ?
ને છતા હજી સુધી રેજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવ્યુ ... ના હોઈ

હજી સુધી ભાગ નથી લીધો ? -- શું વાત કરો છો -- ના બને ઍવુ

જલ્દી કરો ! -- સમય જઈ રહ્યો છે !
HURRY ! -- Time's running out !

નોંધણીના ચાર્જિસમાં "દૈનિક ધોરણે" વધારો થઈ રહ્યો છે -- ખૂબ જ મર્યાદિત જગ્યા છે -- આજે જ નોંધણી કરો
Registration Charges are increasing on "DAILY BASIS" -- Very Limited Seats -- REGISTER IMMEDIATELY

=====
=====
=====
=====
=====

બધા માટે ખુલ્લું છે -- કોઈ પણ વ્યક્તિ // દરેક વ્યક્તિ ...
Open for -- All // Anyone // Everyone ...

છોકરી અથવા સ્ત્રી (( Girl or Female ))
છોકરો અથવા પુરૂષ (( Boy or Male ))
વ્યક્તિગત અથવા કંપની (( Individual or Company ))

=====

અનુભવી અથવા શિખાઉ (( Experienced or Fresher ))
નિષ્ણાત અથવા પ્રારંભિક (( Expert or Beginner ))
પારંગત અથવા પ્રારંભક (( Master or Starter ))

=====

કોઈપણ ઉંમર - 0 થી 100 વર્ષ (( Any Age - 0 to 100 yrs ))

=====

ફૅશન ટૅલેંટ અથવા બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા અથવા જોડાયેલા
Connected // Associated with Fashion, Talent or Business

ફૅશન ટૅલેંટ અથવા બિઝનેસ સાથે સંકળાવાની અથવા જોડાવાની ઈચ્છા અથવા સપના જોતા હો
Wish // Dream of getting Connected // Associated with Fashion, Talent or Business

=====

કોઈપણ કેટેગરી (( નીચે ની 44 શ્રેણીઓમાંથી પસંદ કરો ))
Any Category (( Choose from below 44 Categories ))

=====
=====
=====
=====
=====

ભાગ લેવા માટે ની 44 કેટેગરી ...
44 Categories for Participation ...

1) Ramp Walk // Modeling // Fashion (( Miss // Mrs. // Mr. // Kids // Child ))
2) Mom / Dad --- with --- Daughter / Son // Siblings -- Bro & Sis -- Ramp Walk
3) Cute Couple -- Ramp Walk (( Married Couples // Just Married // Engaged // Lovers -- Any Age -- No Max Age Limit ))
4) Dancing (( Solo // Duet // Group ))
5) Singing (( Solo // Duet // Group ))
6) Acting
7) Photographer // Videographer
8.) Anchor // Emcee // Host // Voice Over Artist
9) Fashion Designing (( Garments // Footwear // Jewellery // Purse // etc ))
10) MUA - Make Up Artist
11) Hair Stylist
12) Beautician // Nutritionist
13) Gym // Fitness
14) Cyclist & Marathon Runners
15) Yoga
16) Healing // Therapies // Treatments
17) Chef // Cook
18) Drawing // Craft // All other Art Forms
19) Poet // Writer
20) RJ (Radio Jockey) // DJ (Disc Jockey) // VJ (Video Jockey)
21) Comedian // Mimicry
22) Magician
23) Trainer // Teacher
24) Cricket // Football // All Indoor & Outdoor Sports
25) Record Holder // Record Breaker
26) Digital Marketers
27) Graphic Designers // Animators // Editors
28) All Other Talents // Various Talents // Misc Talents
29) Business Man // Business Woman
30) Professionals -- Doctors // Lawyers // CA // Engineers // Others
31) Women Entrepreneurs
32) Micro & Small Business // Gruh Udyog
33) Food // Hotels // Restaurants // Clubs // Resorts
34) Real Estate // Property // Construction // Civil
35) Jewelers // Ornaments // Gems // Gold // Silver // Diamond
36) Garments // Clothes // Accessories
37) Movie // Launch // Song // Event // Entertainment
38) Schools // Colleges // Classes // Pre Schools // Education
39) Hospitals // Clinics // Health // Medical
40) NGO // Social Organizations // Social Activist
41) Start Up // Showroom // Shop // Company
42) Organizations // Institutes // Departments
43) Dogs & All Other Pets
44) Various Categories (( Service // Product // Concept // Brand // Fashion // Lifestyle // Home Decor // Footwear // Household // Manufacturers // Traders // Engineering // Machines // Service Sector // Agriculture // Auto // Banks // Finance // Textile // IT // Electronic // Plastic // Chemical // Mechanical // Renewable Energy // Travel // Tourism // Dealers // Consultants // Agents // Any Other Categories // All Other Categories ))

=====
=====

11 Age Groups ...

0 to 3 yrs
4 to 6 yrs
7 to 10 yrs
11 to 15 yrs
16 to 25 yrs
26 to 35 yrs
36 to 45 yrs
46 to 55 yrs
56 to 65 yrs
66 to 75 yrs
76 to 100 yrs

=====
=====
=====
=====
=====

તારીખ :: 12 ડિસેમ્બર 2018
Date :: 12 December 2018

સ્થળ :: અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત
Venue :: Ahmedabad, Gujarat, India

=====
=====
=====
=====
=====

# વિજેતાઓને મળશે :: ઍસ.કે.જી. પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા - સિઝન 3 - કિસ્મત કી ચાબી - ના ગ્રાન્ડ ફાઇનલ મા સીધો પ્રવેશ
# Winners will get :: DIRECT ENTRY -- in -- GRAND FINALE -- of -- SKG PRIDE of INDIA -- Season 3 -- KISMAT ki CHAABI

# વિજેતાઓને મળશે :: ઍસ.કે.જી. ના વિવિધ પ્રૉજેક્ટ્સ અને અસાઇનમેંટ્સ મા કામ કરવાની તક // Winners will get :: CHANCE // OPPORTUNITY in Various Projects & Assignments of SKG -- like -- Full Length Movies // Short Films // Video Songs // Print Shoot // Catalogue Shoot // Calendar Shoot // Magazine Shoot // Web Series // Online Magazine // TV Commercials // Events // Theatre // TV Serials // Various Projects & Assignments

# વિજેતાઓને મળશે :: કેટલોગ શૂટ :: SD Fashion House તરફ થી
# Winners will get :: Catalogue Shoot :: from :: SD Fashion House

# વિજેતાઓને મળશે :: મેગેઝિન શૂટ :: BFF - Be Famous Forever તરફ થી
# Winners will get :: Magazine Shoot :: from :: BFF - Be Famous Forever

# વિજેતાઓને મળશે :: ઈ કૉમર્સ શૂટ :: SK Online તરફ થી
# Winners will get :: e commerce Shoot :: from :: SK Online

# દરેક સહભાગીને મળશે -- રાષ્ટ્રીય સ્તર નુ સર્ટિફિકેટ ઓફ પાર્ટિસિપેશન
# Each & Every Participant will get -- National Level Certificate of Participation

# દરેક સહભાગીને મળશે -- સર્પ્રાઇજ઼ ગિફ્ટ
# Each & Every Participant will get -- Surprise Gift

# સૌથી મોટી તક -- સૌથી ઉંચુ મંચ -- સૌથી વધુ બઢતી
# Biggest Opportunity -- Highest Platform -- Largest Promotion

# અન્ય ઘણા -- શિર્ષકો // ભેટ // એવોર્ડ // સર્ટિફિકેટ // મેડલ // ટ્રોફી -- જીતવાની અમૂલ્ય તક
# Lots of other -- Titles // Gifts // Awards // Certificates // Medals // Trophies -- to be won

# તમામ 7 સ્તરો પર "વિખ્યાત" બનો - આંતરરાષ્ટ્રીય // ઍશિયા // ભારત // પશ્ચિમ ઝોન // ગુજરાત રાજ્ય // શહેર // સ્થાનિક
# Be “FAMOUS” on all the 7 levels -- INTERNATIONAL // ASIA // INDIA // WEST ZONE // GUJARAT STATE // CITY // LOCAL

# સમાચાર // મીડિયા // મેગેઝિન // વેબસાઈટ // ડિજિટલ મીડિયા / વિવિધ અન્ય પદ્ધતિઓ દ્વારા સૌથી મોટુ કવરેજ
# Biggest Coverage through News // Media // Magazine // Website // Digital Media // Various Other Manners

# ફેસબુક પેજ // ફેસબુક ગ્રુપ // ઈન્સ્ટાગ્રામ // યૂ ટ્યૂબ // ટ્વિટર // લિંક્ડઇન // અન્ય -- દ્વારા પ્રમોશન
# Promotion through -- Facebook Page // Facebook Group // Instagram // You Tube // Twitter // Linkedin // Others

=====
=====
=====
=====
=====

SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2

Registrations open in all 44 Categories for all types of Special Child (Children with Special Needs)

# Physical -- Muscular Dystrophy, Multiple Sclerosis, Chronic Asthma, Epilepsy, etc

# Developmental -- Down Syndrome, Autism, Dyslexia, Processing Disorders, etc

# Behavioral / Emotional -- ADD, Bipolarize, Oppositional Defiance Disorder, etc

# Sensory Impaired -- Blind, Visually Impaired, Deaf, Limited Hearing, etc

=====
=====
=====
=====
=====

નોંધણી ફી (( અરજી ફી અને વહીવટી ફી સહિત )) - આજ ની નોંધણી ફી જાણવા માટે કૃપા કરીને નીચે વાંચો
Registration Fees (( Including Application Fees & Administration Fees )) -- Pls read below for knowing today's Registration Fees

=====
=====

ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2
SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2

=====

# વ્યક્તિગત / એકલ ----- દરરોજ 5 રૂપિયા નો "દૈનિક ધોરણે" વધારો
# Individual // Solo ----- Increase of 5 rs per day

(( દાખલા તરીકે -- For eg ...
10 Jul -- 900 rs
11 Jul -- 905 rs
12 Jul -- 910 rs
13 Jul -- 915 rs
14 Jul -- 920 rs
so on ... ))

=====

# માતા અથવા પિતા સાથે બાળક / ડુયેટ / કપલ ----- દરરોજ 8 રૂપિયા નો "દૈનિક ધોરણે" વધારો
# Parent Child Duo // Duet // Couple ----- Increase of 8 rs per day

(( દાખલા તરીકે -- For eg ...
10 Jul -- 1380 rs
11 Jul -- 1388 rs
12 Jul -- 1396 rs
13 Jul -- 1404 rs
14 Jul -- 1412 rs
so on ... ))

=====

# ગ્રૂપ ----- દરરોજ 10 રૂપિયા નો "દૈનિક ધોરણે" વધારો
# Group ----- Increase of 10 rs per day

(( દાખલા તરીકે -- For eg ...
10 Jul -- 1800 rs
11 Jul -- 1810 rs
12 Jul -- 1820 rs
13 Jul -- 1830 rs
14 Jul -- 1840 rs
so on ... ))

=====
=====

# DISCOUNT (( ડિસ્કાઉન્ટ )) ...

10% ડિસ્કાઉન્ટ -- જો કોઈ વ્યક્તિ 2 કે તેથી વધુ શ્રેણીઓમાં ભાગ લે છે તો
10% Discount if anyone is Participating in 2 or more than 2 Categories

=====
=====
=====
=====
=====

(( કોઈ છુપાયેલા ચાર્જ નહી -- કોઈ ફોર્મ ફી નહી -- કોઈ અન્ય ખર્ચ કે ચાર્જ ની પાછળ થી પણ ચૂકવણી કરવાની નહી ))
(( NO HIDDEN CHARGES -- NO FORM FEES -- NO OTHER CHARGES TO BE PAID LATER ))

=====
=====
=====
=====
=====

તમે નીચેની પદ્ધતિઓ માં થી કોઈપણ રીતે ચૂકવણી કરી શકો છો ...
You can pay through any of the below methods ...

(1) Paytm (( 9825903609 ))

(2) નેટ બેન્કિંગ મારફતે ઓનલાઇન ટ્રાન્સફર // Online Transfer through Net Banking

તમે તમારા પોતાના માટે - અથવા - તમારા મનપસંદ / નજીકના / પ્રિય વતી રજીસ્ટર કરી શકો છો
U can register for urself -- or -- on behalf of ur Loved // Near // Dear Ones

=====
=====
=====
=====
=====

ચૂકવણી કર્યા પછી, કૃપા કરીને નીચે આપેલ વિગતો મોકલો
AFTER MAKING THE PAYMENT, please send the following details on -- WhatsApp No :: 9825903609

તમારુ નામ // Ur Name ...
તમારી જન્મ તારીખ // Ur DOB (Date Of Birth) ...
તમારુ શહેર // Ur City ...

=====

તમારી "વર્તમાન" શાળા // કૉલેજ // નૃત્ય ગીત સંગીત વાદ્ય એકેડમી // અન્ય -- નુ નામ
Name of Ur " PRESENT " School // College // Dance Academy // Singing Academy // Other ...

=====

કેટેગરી નં. (( કૃપા કરીને કેટેગરી નં. 1 થી 44 માંથી પસંદ કરો ))
Category No (( Pls choose from Category No 1 to 44 ))
કેટેગરી નુ નામ // Category Name

=====

# 5 શ્રેષ્ઠ તસવીરો (( 5 શ્રેષ્ઠ તસવીરો કરતા વધુ મોકલશો નહીં ))
# 5 Best Pics (( Don't Send More Than 5 Best Pics ))

=====
=====
=====
=====
=====

Fashion Partner // ફૅશન પાર્ટ્નર :: SD Fashion House

Magazine Partner // મેગેઝિન પાર્ટ્નર :: BFF - Be Famous Forever

E-commerce Partner // ઈ-કૉમર્સ પાર્ટ્નર :: SK Online

Auto Spares & Helmet Partner // ઑટો સ્પેર્સ & હેલમેટ પાર્ટ્નર :: 5 Star Auto Centre

=====

ઍસ.કે.જી. બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર (સમગ્ર ભારત) :: સાગરદીપ કૌર (( ઇંટરનેટ સેન્સેશન, મોડેલ, અભિનેત્રી, ગાયિકા, ફૅશન ડિઝાઇનર, યૂ-ટ્યૂબર, નૃત્યાંગના -- ઍસ.કે.જી. સુપરસ્ટાર ક્લબ મેમ્બર ))
SKG Brand Ambassador (Entire India) :: Sagardeep Kaur (( Internet Sensation, Model, Actress, Singer, Fashion Designer, YouTuber, Dancer -- SKG SuperStar Club Member ))

=====

ઍસ.કે.જી. બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર (( ઍફ.ટી.બી. શો - સિઝન 2 )) :: પ્રિયંકા ચૌહાણ
SKG Brand Ambassador (( FTB Show - Season 2 )) :: Priyanka Chauhan

=====

ઍસ.કે.જી. બ્રાન્ડ એસોસિએટ (( ઍફ.ટી.બી. શો - સિઝન 2 )) :: કલ્પના બારોટ
SKG Brand Associate (( FTB Show - Season 2 )) :: Kalpana Barot

=====

ઍસ.કે.જી. બિઝનેસ એસોસિએટ (( ઍફ.ટી.બી. શો - સિઝન 2 )) :: જયંતીભાઈ બારોટ
SKG Business Associate (( FTB Show - Season 2 )) :: Jayantibhai Barot

=====

ઍસ.કે.જી. બિઝનેસ એસોસિએટ (( ઍફ.ટી.બી. શો - સિઝન 2 )) :: રચના ઠક્કર
SKG Business Associate (( FTB Show - Season 2 )) :: Rachana Thakkar

=====
=====
=====
=====
=====

નીચેનામાંથી કોઈપણ પ્રાયોજક // સ્પૉન્સર // પાર્ટ્નર -- બનવા માટે તક ઝડપી લો ... (( હમણા જ સંપર્ક કરો ))
Grab an Opportunity to become any of the below ... (( Contact Now ))

# Main Sponsor - Associate Sponsor - Gift Partner - Trophy Partner - Certificate Partner - Award Partner - Title Partner - Medal Partner - Category Partner - Customized Partner - Venue Partner - Media Partner - News Partner - Outdoor Media Partner - Newspaper Partner - Magazine Partner - Website // Portal // Online Media Partner - FM Radio Partner - Garment Partner - Jewelry Partner - Fashion Partner - Accessories Partner - Sandal Partner - Shoes Partner - Purse Partner - Food Partner - Refreshment Partner - Water Partner - Photography Partner - Choreography Partner - Make Up Partner - Beauty Parlor Partner - Fitness Partner - Anchoring Partner - Ramp Walk Choreography Partner - Dancing Academy Partner - Sound Partner - Lighting Partner - Bouncer Partner - Corporate Awareness Partner - NGO Partner - Social Activity Partner - Education Partner - Other Type of Sponsor or Partner ...

=====
=====
=====
=====
=====

બિઝનેસ અસોસીયેટ -- બ્રાંડ અસોસીયેટ -- બ્રાંડ પ્રમોટર -- બ્રાંડ એમ્બેસેડર -- બ્રાંડ મેંટર
Business Associate -- Brand Associate -- Brand Promoter -- Brand Ambassador -- Brand Mentor

=====

ગામ ડિરેક્ટર - શહેર ડિરેક્ટર - તાલુકા ડિરેક્ટર - જીલ્લા ડિરેક્ટર
Village Director -- City Director -- Taluka Director -- District Director

=====

સ્ટાઇલ આયકન -- બ્રાંડ આયકન
Style Icon -- Brand Icon

=====
=====
=====
=====
=====

ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2
SKG FTB SHOW (FASHION TALENT & BUSINESS) -- SEASON 2 ----- is ...

=====

Organized by ...

SKG Media & Entertainment (( A Flagship Company of S K Group of Companies ))

=====

Handled by ...

1) SKG Fashion & Talent Show Division (( SKG's Division No 7 ))

2) SKG Casting & Audition Division (( SKG's Division No 8 ))

3) SKG Production House (Films / Print Shoot / Advertisement / Video Song / TV Serial / Web Series) Division (( SKG's Division No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ))

4) SKG Magazine Division (( SKG's Division No 10 ))

=====

Promoted by ...

1) SKG Online World (( SKG's Division No 26 ))

2) SKG Promotional Services Division (( SKG's Division No 14 ))

=====
=====
=====
=====
=====

ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2 ----- રાષ્ટ્રીય સ્તરે 17 સામાજિક પહેલને સમર્થન આપે છે ... તેમના વિશે વધુ જાણવા માટે અથવા તેમને સહાય કરવા માટે, નીચે આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરો
SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2 ----- supports 17 National Level Social Initiatives ... for KNOWING more about them or for SUPPORTING them, pls contact on below number

=====
=====
=====
=====
=====

રજિસ્ટ્રેશન // નોંધણી // સ્પોન્સરશીપ // જાહેરખબર // વિજ્ઞાપન // જાહેરાત // બ્રાન્ડિંગ // માર્કેટિંગ // પ્રચાર ----- માટે હમણા જ સંપર્ક કરો સંપર્ક કરો ...
For ----- Registrations // Sponsorships // Advertisements // Branding // Promoting // Marketing // Advertising // Publicity ----- please contact ...

કૌશલ કામદાર // KAUSHAL KAMDAR (( Owner & Founder -- S K Group & SKG Media & Entertainment )) -- WhatsApp No :: 98 25 90 36 09You may also like the following events from SKG Media & Entertainment:

Also check out other Business Events in Ahmedabad, Parties in Ahmedabad, Sports Events in Ahmedabad.

Liked this event? Spread the word :

Map Ahmedabad, India
Loading venue map..
Report a problem
Create an Event