Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Sporene i Kroppen etter Traumer - Ålesund - 12 dagers etterutd.

Advertisement

Sporene i Kroppen etter Traumer - Ålesund - 12 dagers etterutd.


Med Espen Andli, Kroppssykoterapeut og Fysioterapeut

Første gang i Ålesund! Etterutdanningen med oppstart i februar 2019 henvender seg til terapeuter som har gått introduksjonskurset ”Sporene i kroppen etter traumer” eller har tilsvarende forkunnskap og er interessert i en videre fordypning. Introkurs i dagene opp til 1.samling i Ålesund (d.4.-5.februar). Områdelokale fagpersoner vil bli prioritert. Mail til kontaktperson og initiativtaker Aase Irene R. Myklebust (YWFzZSB8IGFsZXN1bmRwbWYgISBubw==) for praktiske og lokale spørsmål. Og mail til Espen (ZXNwZW5hbmRsaSB8IGhvdG1haWwgISBjb20=) for påmelding og ievt. videre informasjon.

Forskning viser at traumer setter seg dypt i kroppen og at mange symptomer hos traumatiserte er kroppslig og autonomt styrt. I utforsknings- og bearbeidingsprosessen kan det derfor være viktig å kombinere tilnærminger i det traumeterapeutiske arbeide med åpenhet inn i det kroppslige. Kurset gir en innføring i grunnleggende traumeteori og konkrete kognitive, føelelesesmessige og kroppslige terapeutiske intervensjoner. Der vil legges vekt på hvordan du som terapeut kan styrke din evne til å være tilstede og skape trygghet i terapirommet. Undervisningen består av teoretiske innlegg, nærværstrening, kroppsorienterte øvelser, terapitrening, erfaringsutveksling og refleksjon.

Tema for de fire kurssamlingene:
• 1. modul: Grunnmodeller for traumearbeid, differensiering og fellestrekk ved ulike typer traumatiske erfaringer
• 2. modul: Ekstra fokus på overlevelsesresponsen flukt, samt angst
• 3. modul: Ekstra fokus på kampinstinktet og aggresjon vendt innad eller utad
• 4. modul: Ekstra fokus på den instinktive frys/kollaps responsen, samt oppsummering og integrasjon av modellene presentert, hvordan arbeide med det i din profesjonelle hverdag.

Andre temaer som bygger videre på introduksjonskurset er:
• Forståelse av traumer i lys av nevrobiologisk perspektiv og tilknytningsteori
• Hvordan kan vi se traumer avtegne seg i kroppen?
• Kroppslige og personlige ressurser (livsferdigheter) hos klienten
• Stabilisering- og selvreguleringmetoder
• Terapeutisk nærvær - trene den hvilende, empatiske og rommende holdning hos terapeuten

Målgruppe: Psykologer, fysioterapeuter/psykomotorikere, sykepleiere, gestaltterapeuter, psykoterapeuter og andre som har et profesjonelt virke som terapeut eller pedagog.

ÅLESUND datoer - 2019:
1. samling: 6. - 8. februar 2019
2. samling: 2. - 4. april 2019
3. samling: 11. - 13. juni 2019
4. samling: 3. - 5. september 2019

(introkurs 4 - 5. februar 2019)

Tider: Tirsdag - onsdag - torsdag kl. 09.00 - 16.00.

Sted: Ålesund, sentralt.
Kursavgift: Early bird (påmelding innen 1.november); pr. modul 4.200,- Tilsammen kr. 16.800,- Alm. pris; pr, modul kr. 4.500 (tilsammen 18.000). Du kan innbetale hele kursavgiften eller for hvert modul av gangen, skriv til Espen hvad du foretrekker.
Deltakerantall:12-15 pers.
Påmelding skjer ved innbetaling av kursavgift for første samling (eller hele avgiften) til konto 1840.10.55785, v/ Espen Andli. Man binder seg til alle samlingene ved påmelding. Merk innbetaling med navn og “Sporene i kroppen - Etterutdanning ÅLESUND". Ved avbestilling 40 dager før, refunderes kursavgift tilbake minus administrasjonsgebyr 600,-. Ved avbestilling etter dette betales kurset i sin helhet. Vennligst send en mail en av kurslederne for å sikre påmelding hvor du oppgir navn, adresse, tlf og navn på kurset.

Etterutdanningen søkes godkjent av Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapiforbund (individuelt) og Norsk Sykepleierforbund.You may also like the following events from Sporene i Kroppen etter Traumer:

Liked this event? Spread the word :

Map Ålesund, Norway, Aalesund, Norway
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Sporene i Kroppen etter Traumer
Advertisement