Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Kurs i Bustadoppføringslova

Advertisement

Kurs i Bustadoppføringslova


Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere.

Etter kurset skal deltakerne være trygg på lovens hovedregler. Deltakerne skal lage rutiner for å ivareta lovens formelle krav når det gjelder varsling om endringer, overtakelse og sluttoppgjør slik at de unngår å komme i ansvar. Deltakerne skal gjøres kjent med de forskjellige byggblanketter og når disse skal benyttes.

Målgruppe
Ledere og medarbeidere som har forbrukere som kunder og som må forholde seg til de ufravikelige bestemmelser som ligger i Bustadoppføringsloven (forbrukerentrepriseloven).

Kursinnhold
Kurset gir en gjennomgang av Bustadoppføringslova og kontraktene etter denne, herunder følgende emne:

Entreprenørens ytelser
Overtagelse
Mangler
Reklamasjon
Krav mot bakre ledd
Forbrukerens ytelser
Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av Bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426,3427, 3428 og 3429.

Påmelding og prisinformasjon; https://www.eba.no/kurs-og-konferanser/kurskalender/kurs/juridiske-kurs/bustadoppforingslova/You may also like the following events from EBA Møre og Romsdal:

Map Thon Hotel Ålesund, Kongensgate 27, 6002 Ålesund, Norway, Aalesund, Norway
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

EBA Møre og Romsdal
Advertisement