Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

HR's rolle i strategi og digitaliseringsarbeid

Advertisement

HR's rolle i strategi og digitaliseringsarbeid


Ledergrupper forventer at HR skal være en strategisk partner og vise hvordan egne tiltak støtter opp om virksomhetens strategi, men hvordan gjør du egentlig dette? Når slike planer skal gjennomføres er HR avhengig av få med lederne på laget.

Lederne må lett kunne se hva som skal gjøres og hvilke gevinster vi kan forvente. Dette opplever mange som jobber med HR som vanskelig. På møtet får du tilgang til og trening i et praktisk verktøy som du kan ta med hjem og bruke i din organisasjon.

I mange virksomheter er det digitalisering som er selve kjernen i strategien. På møtet vil du få presentert hovedfunnene fra en undersøkelse som har kartlagt forventinger til hvordan digitalisering vil påvirke fremtidens arbeidsliv. Forskningsprosjektet Fremtidens Arbeidsliv er ledet av NTNU og samarbeidspartnerne ÅKP og GCE Blue Maritime, og svargruppen er unge arbeidstakere og ledere i Møre og Romsdal. Målet er at resultatene skal gi svar på forventninger, utfordringer og muligheter slik at både offentlige og private virksomheter får innspill til hva vi bør prioritere fremover for å få en mer konkurransedyktig region, hvor folk ønsker å jobbe og bosette seg.You may also like the following events from HR Norge:

Liked this event? Spread the word :

Map Norsk Maritimt KompetansesenterBorgundvegen 340, 6009 Ålesund, Norway, Aalesund, Norway
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement