Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Årsmøte NVIO avdeling Sunnmøre

Advertisement

Årsmøte NVIO avdeling Sunnmøre


INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Vi innkaller medlemmer til ordinært årsmøte fredag 22. februar i lokalene i Parkgata 18 b klokka 1800. Det blir pizza og drikke før årsmøtet.
Saksliste:
1. valg av ordstyrer
2. valg av referent
3. godkjenning av innkalling og saksliste
4. valg av 2 personer til å underskrive protokollen
5. årsberetning
6. regnskap med revisjonsberetning
7. budsjett 2020
8. styre godtgjørelse og kontingent
9. Aktiviteter 2019 – presentasjon.
10. innkomne saker
11. VALG
Leder Robert Rønstad er valgt for 2 år frem til vår 2020, og står ikke på valg.
Styremedlem Rune Vassbotn er valgt for 2 år frem til vår 2020, og står ikke på valg.
Nestleder Harald Barstad står på valg
Styremedlem Jan Lund står på valg
Styremedlem Hans Erik Stueflotten står på valg (kasserer)
Kameratstøtteleder og Familiestøtteleder kan velges
Sekretær og varamedlem kan velges

12. valg av utsending til Landsmøtet 26 – 27. april 2019 på Gardermoen. Vi kan bare sende en delegat kostnadsfritt.

Regnskap og budsjett blir delt ut på møtet.

Saker som ønskes tatt opp må være innmeldt innen 8. februar, via epost cm9iZXJ0cm9uc3RhZCB8IGdtYWlsICEgY29t eller telefon 90691254
Ålesund, 23. januar 2019You may also like the following events from NVIO Sunnmøre:

Map Parkgata 18, 6003 Ålesund, Norge, Aalesund, Norway
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement