Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

It is time to act! Bliv frivillig i Oxfam IBIS Aalborg

Advertisement

It is time to act! Bliv frivillig i Oxfam IBIS Aalborg


Finder du dig ikke i ulighed? Men mangler et fællesskab hvorfra du kan gøre noget ved det, så bliv frivillig i Oxfam IBIS!

Kom og mød vores frivillige og hør om Oxfam IBIS’ arbejde lokalt og globalt onsdag d. 20. februar kl.19.00-21:00 på Gammel Torv 10, 1 sal og find ud af, hvordan DU kan engagere dig i vores fælles kamp mod ulighed.
Tilmelding sker ved at trykke ”deltag” på dette event.

SÅDAN ER DU MED
Vi for tiden organiseret i 2 forskellige grupper.

KÆRE KOMMUNE - VED DU GODT, AT DU ER UTRO?
Skattely er et kæmpe globalt og nationalt problem - det skal der laves om på! I denne gruppe arbejder vi på at danske kommuner ikke skal sætte deres penge i skattely. Seje frivillige i Oxfam IBIS har allerede fået 8 kommuner til at skrive under, bl.a. København og Aarhus. Vi vil derfor gerne have dig med i kampagnen om at gøre Aalborg og resten af de nordjyske kommuner skattelyfrie! Frivilliggruppen tager ud og holder oplæg i kommunerne, hvorefter kommunerne skriver under på at gøre en aktiv indsats for at blive skattelyfrie.

LATINAMERIKA
Det her er gruppen, for alle som elsker Latinamerika! Vi laver arrangementer, der belyser forskellige problemstillinger i Latinamerika og arbejder for at løse dem bl.a. ved at sætte Latinamerika på dagordenen, og ved at engagere den danske befolkning til at tage aktiv del i dette arbejde. I øjeblikket arbejder frivilliggruppen på at arrangere en spændende Latino Festival i hele Danmark. Er du til fest og farver vi vil rigtig gerne have dig med på holdet.

Kort om Oxfam IBIS
Vi er en bevægelse af mennesker, der ikke vil finde sig i ulighed. Uddannelse er et af de bedste midler i kampen mod ulighed, og her arbejder vi for retten til kvalitetsuddannelser for alle mennesker, ligesom vi kæmper for en lige fordeling af verdens ressourcer og retfærdig skat.

Vi håber, at se dig onsdag d. 20. februar kl.19.00-21:00 på Gammel Torv 10, 1 sal!

Har du spørgsmål, så kontakt gerne vores frivilligkoordinator Laura Pedersen på bGJwIHwgb3hmYW1pYmlzICEgZGs=.

Don't you find yourself surrounded by inequality? But you need a community from which you can do something about it? Then volunteer in Oxfam IBIS!

Come and meet our volunteers and hear about the work that Oxfam IBIS does locally and globally on Wednesday, February 20, 19:00 to 21:00 on Gammel Torv 10, 1 first floor and find out how YOU can engage and join our fight against inequality.
Registration is done by pressing "participate" at this event.

HOW YOU CAN JOIN US
We are currently organized into 2 different groups.

DEAR MUNICIPALITY - DO YOU KNOW THAT YOU ARE UNFAITHFUL?
Tax havens is a huge global and national problem - it has to be changed! In this group, we work to ensure that Danish municipalities do not put their money in tax havens. The volunteers in Oxfam IBIS have already got 8 municipalities to sign such as Copenhagen and Aarhus. We would therefore like you to participate in the campaign to make Aalborg and the rest of the northern Jutland municipalities free of tax havens! The volunteer group goes out and holds presentations in the municipalities, after which the municipalities sign up to make an active effort to become free of tax havens.

LATIN AMERICA
This is the group, for anyone who loves Latin America! We make events that highlight various issues in Latin America and work to solve them by putting Latin America on the agenda, and by engaging the Danish population to take an active part in this work. Currently, the volunteer group is working on arranging an exciting Latino Festival throughout Denmark. If you like the colors and parties we would really like to have you on the team.

Briefly about Oxfam IBIS
We are a movement of people who will not find themselves in inequality. Education is one of the best means in the fight against inequality, and here we work for the right an education with quality for everybody, just as we struggle for the equal distribution of world resources and fair taxation.

We hope to see you on Wednesday, February 20, 19:00 to 21:00 on Gammel Torv 10, 1 floor!

If you have any questions, please contact our volunteer coordinator Laura Pedersen at bGJwIHwgb3hmYW1pYmlzICEgZGs=.You may also like the following events from Oxfam IBIS:

Map Gammel Torv 10 Aalborg, Aalborg, Denmark
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement