Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Førstehjælp med bevis

Advertisement

Førstehjælp med bevis


Her lærer du førstehjælp, så du er klædt på til at kunne tage ansvar og handle hurtigt og effektivt, hvis der skulle ske en ulykke eller nogen kommer til skade. Kurset består af to moduler: Førstehjælp ved hjertestop og Førstehjælp ved ulykker.
Førstehjælp ved hjertestop
· Deltageren kan bade selvstændigt og i samarbejde med andre, handtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
· Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
· Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Førstehjælp ved ulykker
· Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspa°virkning og med tegn pa° kredsløbssvigt.
· Deltageren kan skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker. Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger pa° jorden eller sidder i bil.
· Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.


Instruktøren er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører og kurserne er godkendt under Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer. Efter gennemført kursus udstedes et elektronisk kursusbevis.You may also like the following events from FOKUS Aalborg:

Map FOKUS Aalborg, Strandvejen 19, 9000 Aalborg, Denmark, Aalborg, Denmark
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement