Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

AAL: Samskabelse og kapacitetsopbygning

Advertisement

AAL: Samskabelse og kapacitetsopbygning


Aalborg Universitet inviterer til faglig eftermiddag om samskabelse og kapacitetsopbygning samt introduktion til uddannelsen "Master i læreprocesser med specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse".

Program:
15.00-15.15 Velkomst
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

15.15-15.45 Når vaner og rutiner er hindringer for forandring Alle organisationer danner institutionelle ordener som kan fungere som barrierer for forandring. Hvordan dannes institutionelle ordener egentlig og hvilke ”sandheder” gælder i organisationer? Med udgangspunkt i bogen ’Immunity to change’ præsenteres en metode som kan anvendes til at udfordre eksisterende vaner og rutiner (institutionelle ordener) på det individuelle og gruppe/team niveau.
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

15.45-16.15 Samskabelse er sat på dagsordenen: Hvor kommer begrebet fra, og hvad er de professionelles rolle i samskabelsesprocessen? Samskabelse er en del af en meget bredere styringstrend der i flere sammenhænge ses som et alternativ til New Public Management; denne styringstrend kaldes Collaborative Governance og rummer mange varianter af samskabelsesprocesser og metoder. Disse introduceres ligesom der ses nærmere på offentlige medarbejderes rolle i samskabelse som metode til kvalificering af velfærdsstatslige ydelser.
Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

16.15-16.45 Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis? Der er i stigende grad krav om evaluering og etablering af en evalueringskultur i offentlige organisationer. Oplægget indledes med at definere begrebet programevaluering og herefter introduceres begrebet opbygning af evalueringskapacitet som grundlag for etableringen af en evalueringskultur.
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

16.45-17.15 Introduktion til MOKS-uddannelsen Som følge af en kontinuerlig udbredelse af organisationsopskriften ’samskabelse’ er der et øget behov for viden om effektfulde samskabelsesprocesser. MOKS-uddannelsen som blev etableret i 2018 søger at efterkomme den stigende efterspørgsel af viden om ledelse af samskabelsesprocesser og opbygningen af den organisatoriske kapacitet hertil. Uddannelsens formål, mål, undervisningsmetoder og indhold præsenteres.
Professor Hanne Kathrine Krogstrup og Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

Læs mere om arrangementet samt tilmelding her: https://www.learning.aau.dk/kurser/Samskabelse+og+kapacitetsopbygning+AAL/You may also like the following events from U-learn AAU:

Map Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst, Aalborg, Denmark
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement