Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Sefa Çakır - Bütünleşme - Çözülme | Integration - Disintegration

Advertisement

Sefa Çakır - Bütünleşme - Çözülme | Integration - Disintegration


05.09.2019 - 19.10.2019

Açılış | Vernissage: 05.09.2019 | 18.30 - 20.30

----------------------------------------

Please scroll down for English

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Labirent Sanat, küratörlüğünü Gülben Çapan’ın üstlendiği Sefa Çakır’ın “Bütünleşme – Çözülme” isimli ilk kişisel sergisine 5 Eylül – 19 Ekim 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.


Sefa Çakır bu ilk kişisel sergisinde kağıt üzerine marker tekniğiyle ürettiği bebek ve çocuk portreleriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Sanatçının zamansız ve mekânsız işlerini teknik açıdan hem resim hem çizim, hem soyutlama hem de figüratif olarak tanımlamak mümkün. Portrelerde figürlerin deri, beden ve yüz ifadelerindeki çizgisel kopukluk, bedensel bütünlüğün bozulduğunu ifade ediyor.


Sergi, ismini Winnicott’un bütünleşme – çözülme evresinden alıyor. Bireyin iç dünyasına ilişkin deneyimlerinin çok erken bebeklik dönemleriyle ilgili olduğunu söyleyen Winnicott’a göre bebek dünyaya geldikten sonra erken dönem endişeleri çerçevesinde bütünleşme - çözülme evresini deneyimler. Bütünleşme; çocuğun sıcak tutulması, kucağa alınması, sallanması, yıkanması, doyurulması gibi bebek bakım ihtiyaçlarının ve çocuğun içgüdüsel deneyimlerinin birleşmesiyle oluşur (öfke, kızgınlık ve yıkıcılık).


Bakım teknikleri yetersiz olduğunda, bu evre sağlıklı ilerlemediğinde ya da bakım verenin yokluğunda ısıran ağız, kesici gözler, emici boğaz gibi kendilik parçalarının içinde boğulmasına yol açar ve bebek çözülmeye gider. Bebek, kendi bedenine yerleşemez. Yetişkin dönemlerine geldiğinde, dünyanın gerçek olmadığına yönelik bir duyguya girer ve psikoz gelişir. İnsanda parçalanmak, beden ile ilişkiyi koparmak, yönünü kaybetmek, bütünleşmenin bozulduğunun kanıtıdır.


Sefa Çakır, kırık bir aynaya bakar gibi kırık benliğe bakıyor ve parçaları birleştirme çabasıyla çözülmeye karşı direniyor. Bireyin psikanalitik sürecini sorgulayan sanatçı, bütünlüğün yitirilişiyle yaşanan çöküşü gözle görülür bir şekilde bedene taşıyor.


Sefa Çakır’ın ilk kişisel sergisi “Bütünleşme – Çözülme” 5 Eylül – 19 Ekim 2019 tarihleri arasında Labirent Sanat’ta görülebilir.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Labirent Sanat is hosting Sefa Çakır’s the first solo exhibition entitled “Integration – Disintegration” curated by Gülben Çapan between the dates 5 September – 19 October 2019.


Sefa Çakır is in front of the audience with his baby and child portraits he produced with marker on paper in his first solo exhibition. It is possible to define the artist's timeless and placeless works technically in terms of both painting, drawing, both abstraction and figurative. In the portraits, the linear disconnection in the skin, body and facial expressions of the figures represents that bodily integrity disrupted.


The exhibition takes its name from Winnicott’s states of integration – disintegration. For Winnicott who says that the experiences of the individual’s inner world are rooted in the very early periods of infancy, after the baby is born it experiences the states of integration – disintegration as part of its early period concerns. Integration; it consists of a combination of baby care needs such as keeping the child warm, hugging, swinging, washing, feeding and the child’s instinctive experiences (rage, anger and subversiveness).


When the care techniques are insufficient or this state does not progress well, or in the absence of the caregiver, the baby gets choked by its self-parts like biting mouth, cutter eyes and absorbent throat, and it goes to disintegration. The baby cannot settle in its own body. When it comes to the adulthood, this person gets a feeling that the world is not real and psychosis develops. In human, getting broken to pieces, losing connection with the body, losing the direction are the proofs that integration is impaired.


Sefa Çakır looks at the broken self as if looking at a broken mirror and resists the disintegration in an attempt to assemble the pieces. The artist who is questioning the psychoanalytic process of the individual, visibly carries the collapse which resulted by the loss of integrity to the body.


Sefa Çakır’s first solo exhibition entitled “Integration - Disintegration” can be seen from September 5th to October 19th, 2019 at Labirent Sanat.


----------------------------------------


Labirent Sanat

Asmalı Mescit Mah.

Sofyalı Sok. No: 22 K: 1

34430, Beyoğlu / İstanbul

+90 212 243 86 81

aW5mbyB8IGxhYmlyZW50c2FuYXQgISBjb20=

labirentsanat.comYou may also like the following events from Labirent Sanat:

Map Labirent Sanat, Asmalı Mescit, Sofyalı Sk. No:22 Kat:1, 34430 Beyoğlu/İstanbul, İstanbul, Bulgaria
Report a problem

Get a reminder for this event

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul