Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Samskabende interventioner omkring børn med ADHD

Advertisement

Samskabende interventioner omkring børn med ADHD


Vores kursus "Samskabende interventioner omkring børn med ADHD og lignende adfærd" er godkendt til Specialistuddannelsen i Psykologforeningen under Børnepsykologi.

Det er vores oplevelse at der stilles store krav til PPR-psykologers videns om pædagogiske tilgange og redskaber, som de anvender i rådgivning og vejledning af fagprofessionelle inden for skole- og dagtilbudsområdet. Hvad stiller man fx op med en lærer der søger vejledning omkring et barn der slår læreren eller klassekammeraterne og stikker af fra undervisningen?

På Center for ADHD tilbyder vi et kursus for PPR-psykologer, med undervisning i konkrete pædagogiske redskaber, til det generelle arbejde med en børnegruppe og til børn med ADHD og lignende vanskeligheder. Vi arbejder særligt med redskaber til at:

- opbygge den gode relation,
- coache barnets kompetencer,
rose effekt,
- give virkningsfulde beskeder,
- håndtere raserianfald
- lære barnet at problemløse selv.

Kurset vil både dykke ned i strategierne samt klæde dig på til at rådgive og vejlede andre fagprofessionelle i at bruge redskaberne. De anvendes både i arbejdet med børn som børn er flest og kan etableres som en specialpædagogisk indsats til børn med ADHD. Du får udleveret konkrete modeller og redskaber til brug i vejledningen af lærere og pædagoger.

Praktiske oplysninger:
Kurset foregår på Center for ADHD, Marselis Boulevard 1. 8000 Århus C.

Kurset løber over fire dage: 14. marts, 4. april og 2. maj og 22. maj 2019

Undervisere: Lene Straarup og Luise Bæk Bomme

Pris: 6.618,75You may also like the following events from Center for ADHD:

Map Center for ADHD, Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus, Denmark, Århus, Denmark
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Center for ADHD
Advertisement