X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Saadjärve Kevadregatt 2017

Advertisement

Saadjärve Kevadregatt 2017


27-28 mai 2017 Toimub Saadjärve Kevadregatt Saadjärve sadamas.
Saadjärve Kevadregatt 2017
VÕISTLUSTEADE
1.Korraldav kogu: Saadjärve Kalevi Jahtklubi, Jahtklubi ”Merikotkas”
2.Karikavõistluste aeg ja koht: 27 – 28 mai 2017 Saadjärve Sadam
3.Reeglid:
3.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR), võistlusteate ja purjetamisjuhiste alusel.
3.2. Kehtivad Klassireeglid ja Purjetamisvarustuse reeglid.
3.3. Võistlejad on kohustatud osalema nii avamis- kui lõputseremoonial ja autasustamisel.
3.4. Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, loetakse määravaks inglisekeelne tekst.
4.Võistlusklassid: Optimist, Lutš/Laser
4.1. Optimist-klassis on lubatud võistlema 2002. aastal ja hiljem sündinud .
4.2 Lutš/ Laser klassis suur puri (8 m2), lubatud kasutada ka väikest purje.
4. Stardimaksud:
Optimist - 10 EUR
Lutš/Laser – 15 EUR
5. Eelregistreerimine:
Eelregistreerimine (majutus, toitlustus, osavõtjate arv+abijõud) hiljemalt 25. mai2017
Margus Murula 5178430
6. Registreerimine 27 mai 2017 11.00-12.00 Regati sekretariaadis, stardimaksu tasumine kohapeal sularahas.
7. Ajakava:
27.05.2017 Päeva 1. hoiatussignaal kell 13.00, toimub kuni 5 (viis) võistlussõitu.
28.05.2017 Päeva 1. hoiatussignaal kell 11.00, toimub kuni 4 (neli) võistlussõitu.
28. mail ei anta ühegi klassi hoiatussignaali pärast kella 15:00.
8. Purjetamisjuhised pannakse üles Regati teadetetahvlile 2 (kaks) tundi enne esimese võistlussõidu starti.
9. Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes
10. Tulemuste arvestus:
10.1 Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR lisale A
10.2 Regati programmis on kuni 9 (üheksa) võistlussõitu.
10.3 Võistlus loetakse toimunuks, kui on läbi viidud vähemalt 3 (kolm) võistlussõitu.
Alates neljandast võistlussõidust läheb 1 (üks) halvim võistlussõit mahaarvamisele.
11. Auhinnad/kultuuriprogramm:
Parimaid autasustatakse.

12. Vastutusest lahtiütlemine:
Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal vastutusel (PVR reegel 4, Otsus võistelda). Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii veel kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuse eest nii isikutele kui varustusele.

Täiendav informatsioon:
Peavõistlusjuht: Margus Murula 5178430;.bXVydWxhIHwgaG90ICEgZWU= FB “Purjetamine sisevetel”Liked this event? Spread the word :

Map Saadjärve Sadam, Äksi, Estonia
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement
Create an Event