X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

8. mars: Kvinners politiske stemme

Participants
Login to see participants.
Advertisement
Advertisement

I år markerer vi at det er 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Siden 1913 har kvinners politiske deltakelse økt betraktelig - både her og i resten av verden.

Samtidig er kvinner underrepresentert i nasjonalforsamlinger og regjeringer i nesten alle land. Fokus, FN-sambandet og UNDP Governance Centre mener det er på sin plass å bruke 8. mars til å diskutere hvorfor, og ønsker derfor velkommen til frokostseminar.

Hva er status for kvinners politiske deltakelse i dag? Hvilke verktøy for å øke kvinners innflytelse har vi, og hvor godt fungerer de egentlig? Hvordan kan vi sikre at kvinner får reell innflytelse over politikken i sine egne land?

Panelet består av:

Marit Nybakk, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet
Vidar Helgesen, generalsekretær Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
Heba El-Kholy, direktør UNDP’s Oslo Governance Centre
Rina Mariann Hansen, styreleder i FOKUS

Ordet styres av Torbjørn Urfjell, FN-sambandet.

Frokost serveres fra 08.00

Påmelding sendes til tove.andersen@fn.no

Report a problem

Map
ad

Discussion
View All Events In Oslo