X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Kurs Obsługi Komory Dekompresyjnej

Advertisement

Event Details

Kurs Obsługi Komory Dekompresyjnej


Kurs Obsługi Komory Dekompresyjnej 04-05.05.2013
Szkolenie jest prowadzone w formie instruktażu stanowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.).

Szkolenie trwa dwa dni i zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym sprężenie w komorze na głębokość 30 m, oraz samodzielne prowadzenie ekspozycji hiperbarycznej.

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia, wydruk profilu wykonanego nurkowania w komorze, film ze swojej ekspozycji na płycie DVD oraz wpis do książki nurka.

Dzięki kursowi masz okazję zapoznać się z działaniem i wyposażeniem komory hiperbarycznej oraz procedurami i technikami leczenia nurków. Podczas kursu dowiesz się do czego może służyć komora hiperbaryczna, w jaki sposób odbywa się leczenie nurków, jakie są zalety leczenia hiperbarycznego oraz jakie gazy są wykorzystywane w leczeniu.

Cena szkolenia wynosi 450 zł. Rozpoczęcie: w sobotę, 04.05.2013 o godz. 10.00.

Kurs jest prowadzony przez Tomasz Strugalskiego, instruktora federacji CMAS i DAN, operatora komory. Zajęcia odbywają się w bazie klubu Active Divers w miejscowości Cierzpięty nad jez. Mokrym koło Mrągowa. Do szkoleń używana jest klubowa komora dekompresyjna Ortolan, posiadająca wszystkie wymagane atesty. www.nurek.pl

Liked this event? Spread the word :

Map Stanica Wodna w Cierzpiętach nad jez. Mokrym koło Piecek
Loading venue map..
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event